schrijverij mooi mensschrijverij mooi mens

Typisch Tineke

Jettie is achttien jaar als haar oudste dochter Tineke wordt geboren. In 2004, wanneer Tineke weer zwanger is na twee miskramen, slaat het noodlot toe: ze heeft acute leukemie. Vanaf die tijd houdt ze een weblog bij en Jettie haakt in op de berichten van haar dochter. Op 1 maart 2006 overlijdt ze op eenendertigjarige leeftijd. ‘Typisch Tineke’ is een ontroerend relaas van een intense liefde, een gedenkboek voor een mooie, eigenzinnige vrouw en een steun voor lotgenoten.

Uit de persoonlijke brief van Jan Peter Balkenende voor de familie Kamphof: “Typisch Tineke gaat over hoop en wanhoop, maar ook over moed en kracht.”
“Ik ben door de hel gegaan, en weet nu dat verdriet en vreugde naast elkaar kunnen bestaan. Ik ben veel bewuster gaan leven en nergens bang meer voor. Wat kan mij nu nog overkomen?”
“Haar overlijden treft me. Als dokter is het frustrerend en confronterend om zo’n jonge vrouw op een bepaald moment niets meer te kunnen bieden.”

eerste hoofdstuk
bestellen


 
typisch tineke